Info


Pedagogisch beleid

Voor Kinderopvang Baarn betekent kinderopvang bieden: kinderen helpen (mede)opvoeden. Daarom handelen onze leid(st)ers doelgericht en doelbewust, met als doel dat uw kind steeds zelfstandiger wordt en zelf kan en mag beslissen op basis van zelfvertrouwen dat het krijgt.
Voor het volledige pedagogische werkplan van BSO De Uitkijck, klikt u hier!
 

Persoonlijke aandacht

U en uw kind krijgen bij plaatsing een mentor. Dit is een van de leid(st)ers: hij/zij is het vaste aanspreekpunt.


Puk

Bij Kinderopvang Baarn werken we bij alle kinderdagverblijven met Puk. Puk is een totaalprogramma dat een brede ontwikkeling van peuters bevordert. Het programma kent tien thema’s. Door de verschillende varianten (makkelijk en moeilijk) is Puk geschikt voor alle kinderen, ook voor de kinderen die al wat ouder of verder zijn. Alle leid(st)ers bij onze kinderdagverblijven hebben de Puk-training gevolgd. De training is gegeven door een gekwalificeerde trainer die bij ons in dienst is.


Scholing

Leid(st)ers van de KDV en BSO volgen thema-avonden. Daarnaast kunnen zij workshops volgen. Een voorbeeld van een workshop is een sportclinic waarin leid(st)ers leren met weinig materiaal leuke activiteiten te organiseren. Ook het volgen van individuele cursussen hoort tot de mogelijkheden.
 

Formulieren

Via deze link vindt u alle digitale formulieren van Kinderopvang Baarn.
 

Tarieven buitenschoolse opvang

Alle opvang is inclusief voeding, drinken en diverse activiteiten, exclusief bijzondere diëten. Reguliere opvang per dagdeel van drie uur. Dit is inclusief vervoerskosten van school naar de betreffende vestiging en hele dagen opvang op de afgesproken contractdagen tijdens de twaalf weken schoolvakantie. Voor flexibele opvang geldt een berekening in uren per maand. Dit is inclusief vervoerskosten van school naar de betreffende vestiging. Alleen vakantieopvang en/of studiedagenopvang wordt berekend per dagdeel van vijf uur en voorschoolse opvang per ochtend van anderhalf uur. Dit is inclusief vervoerskosten naar de betreffende school.

Overzicht Tarieven Kinderopvang Baarn