TSO


Naast buitenschoolse opvang bieden wij ook tussenschoolse opvang (TSO) voor kinderen van basisschool De Uitkijck. Andere scholen regelen dit zelf. TSO vindt plaats op schooldagen tussen twee dagdelen school in. Tijdens vakantiedagen en/of studiedagen verzorgen wij geen TSO.

Op de volgende middagen en voor de volgende groepen bieden wij TSO:

maandag: alle groepen
dinsdag:  alle groepen
woensdag: geen TSO, wel BSO via vestiging de Kleine Stad
donderdag: alle groepen
vrijdag: geen TSO, wel BSO


Soorten TSO

Reguliere TSO : hierbij maakt u, op contractbasis, gebruik van vast afgesproken middagen per week.
Incidentele TSO: hierbij maakt u af en toe, extra, of op steeds wisselende middagen gebruik van de TSO, door middel van een strippenkaart.
 

Huisregels TSO

De huisregels voor zowel de reguliere als incidentale TSO kunt u hier lezen.

Tarieven TSO

Voor de tarieven van zowel de reguliere als incidentale TSO klikt u hier.


Reguliere TSO

Inschrijven voor reguliere TSO kan via de website van Kinderopvang Baarn

 

Incidentele TSO

Strippenkaart aanvragen

Met een volledig ingevuld aanvraagformulier kunt u een strippenkaart verkrijgen. Deze strippenkaart kunt u voor meerdere kinderen uit één gezin gebruiken.
Het formulier kunt u hier downloaden en thuis alvast invullen.


Kosten en verkoop strippenkaarten

Er zijn strippenkaarten voor vier keer of tien keer TSO-gebruik. De strippenkaarten kunt u krijgen bij de schoolconciërge van De Uitkijck op maandag- en donderdagmorgen tussen 08.30 uur en 09.00 uur. U betaalt contant en ontvangt direct de strippenkaart. Zonder een geldige strippenkaart kunt u géén gebruik maken van de TSO.

 

Strippenkaart gebruiken

Als u gebruik wilt maken van TSO op basis van de strippenkaart dan moet u dit uiterlijk voor 10.00 uur van de betreffende dag doorgeven via het antwoordapparaat 035-5289302. Vermeld hierbij de naam van uw kind(eren), klas en middag. U moet ook duidelijk vermelden dat het gaat om een aanmelding voor de tussenschoolse opvang