Peuterspeelzaal De Uitkijck
Voor kinderen vanaf 2 jaar is het leuk en leerzaam om een paar dagdelen naar peuterspeelzaal De Uitkijck te komen. De speelzaal biedt uw kind andere materialen dan thuis; ook leren ze omgaan met andere kinderen en andere volwassenen.

Binnen De Uitkijck wordt gewerkt vanuit het VVE-programma 'Startblokken-Basisontwikkeling'. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie en is er op gericht om jonge kinderen spelenderwijs allerlei nieuwe dingen te leren die hun ontwikkeling positief kunnen stimuleren en die ervoor zorgen dat zij hun weg op de basisschool gemakkelijker kunnen vinden.

Aan de ontwikkeling van een kind kan De Uitkijck een positieve bijdrage leveren. Bij alle activiteiten worden de kinderen op een gezellige, speelse en verantwoorde manier begeleid door de peuterspeelzaalleidsters. Zij streven ernaar dat elk kind zich thuis voelt en plezier heeft.


De sociaal-emotionele ontwikkeling en de zelfredzaamheid:


Op De Uitkijck leren kinderen rekening met elkaar te houden. Ieder kind mag in de kring zijn verhaal vertellen, maar moet ook leren wachten tot de ander klaar is. Wanneer kinderen heel graag met speelgoed willen spelen, is het soms moeilijk om het te delen. De leidsters weten precies hoe zij uw kind hierbij kunnen begeleiden.

De Uitkijck stimuleert de zelfredzaamheid door peuters te betrekken bij allerlei dagelijkse eenvoudige situaties: zelf een jas aan doen, zelf een drinkbeker dicht doen, zelf keuzes leren maken. Het speelmateriaal staat daarom ook zo opgesteld dat de kinderen bijna alles zelf kunnen pakken. De eigen creatieve inbreng van peuters bij de knutselwerkjes is groot.

De cognitieve ontwikkeling en de taalontwikkeling:


Deze ontwikkelingen worden op De Uitkijck gestimuleerd door verschillende activiteiten, zoals: het benoemen van de dagelijkse handelingen en activiteiten; het werken binnen thema’s, die aansluiten bij de belevingswereld van jonge kinderen en waarbij aan een bepaalde groep woorden extra aandacht besteed wordt; het voeren van gesprekjes tijdens het spelen en in de kring; het vertellen van verhaaltjes; het voorlezen van boekjes; het zingen van liedjes. 
Bij elk nieuw thema krijgt u een themaboekje. Kinderen leren snel en veel van en met elkaar. Het terugkerende dagritme (voor de peuters zichtbaar gemaakt door de dagritmekaarten) met de bekende rituelen is hierbij van belang.De motorische ontwikkeling:

De Uitkijck stimuleert de motorische ontwikkeling van kinderen door het aanbieden van verschillende activiteiten gericht op zowel de grove als de fijne motoriek. Bij de grove motoriek kunt u denken aan klimmen en klauteren, een gymcircuit, spelletjes in de kring, buitenspelen en fietsen. De fijne motoriek komt aan de orde bij plakken, knippen, prikken, tekenen en kleuren en bouwen met klein bouwmateriaal.

Tot ziens
U bent altijd welkom op De Uitkijck! 
Loop gerust eens binnen en proef de sfeer. 
Of bel voor een afspraak. 

De peuterspeelzaalleidsters staan u graag 
te woord.


www.versawelzijn.nl

email: deuitkijck@versawelzijn.nl