Info


Pedagogisch beleid

Voor Kinderopvang Baarn betekent kinderopvang bieden: kinderen helpen (mede)opvoeden. Daarom handelen onze leid(st)ers doelgericht en doelbewust, met als doel dat uw kind steeds zelfstandiger wordt en zelf kan en mag beslissen op basis van zelfvertrouwen dat het krijgt.
Voor het volledige pedagogische werkplan van BSO De Uitkijck, klikt u hier!
 

Persoonlijke aandacht

U en uw kind krijgen bij plaatsing een mentor. Dit is een van de leid(st)ers: hij/zij is het vaste aanspreekpunt. Jaarlijks vinden er 10 minjten gesprekken plaats waarin het welbevinden op de BSO besproken kan worden.


Scholing

Leid(st)ers van de KDV en BSO volgen thema-avonden. Daarnaast kunnen zij workshops volgen. Een voorbeeld van een workshop is een sportclinic waarin leid(st)ers leren met weinig materiaal leuke activiteiten te organiseren. Ook het volgen van individuele cursussen hoort tot de mogelijkheden.
 

Formulieren

Via deze link vindt u alle digitale formulieren van Kinderopvang Baarn.
 

Tarieven buitenschoolse opvang

Alle opvang is inclusief voeding, drinken en diverse activiteiten, exclusief bijzondere diëten. We hebben verschillende mogelijkheden: reguliere, flexibelevoorschoolse en incidentele opvang.