Oudercommissie

 

De oudercommissie (OC) geeft gevraagd en ongevraagd advies over zaken die de BSO aangaan. De commissie overlegt regelmatig met de vestigingsmanager. De BS

O-vestigingen van Kinderopvang Baarn hebben een gezamenlijke oudercommissie.

Vind je het belangrijk dat Kinderopvang Baarn jouw mening hoort over het reguliere activiteitenaanbod en het aanbod tijdens de vakanties? Wil je meepraten over de manier waarop jouw kind naar de BSO wordt vervoerd? Als ouder kun je via de oudercommissie laagdrempelig je ideeën bespreken met de vestigingsmanager. Heb je belangstelling – kom dan vooral een keer meekijken op één van de vergaderingen.

Mailadres: ocbsobaarn@gmail.com