Peuterspeelzaal De Uitkijck
Voor kinderen vanaf 2 jaar is het leuk en leerzaam om een paar dagdelen naar peuterspeelzaal De Uitkijck te komen. De speelzaal biedt uw kind andere materialen dan thuis; ook leren ze omgaan met andere kinderen en andere volwassenen. Aan de ontwikkeling van een kind kan De Uitkijck een positieve bijdrage leveren. Bij alle activiteiten worden de kinderen op een gezellige, speelse en verantwoorde manier begeleid door de pedagogisch medewerkers. Zij streven ernaar dat elk kind zich thuis voelt en plezier heeft.

Binnen De Uitkijck wordt gewerkt vanuit het VVE-programma 'Uk en Puk'. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie en is er op gericht om jonge kinderen spelenderwijs allerlei nieuwe dingen te leren die hun ontwikkeling
positief kunnen stimuleren en die ervoor zorgen dat zij hun weg op de basisschool gemakkelijker kunnen vinden.

We stimuleren de kinderen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling en de zelfredzaamheid: we leren dat speelgoed gedeeld moet worden en dat je soms op je beurt moeten wachten. We leren de peuter zo snel mogelijk hoe ze zelf hun jas kunnen aantrekken en het speelmateriaal staat ook zo opgesteld dat de kinderen bijna alles zelf kunnen pakken. De eigen creatieve inbreng van peuters bij de knutselwerkjes is groot.

De Uitkijck stimuleert de motorische ontwikkeling van kinderen door het aanbieden van verschillende activiteiten gericht op zowel de grove als de fijne motoriek. Bij de grove motoriek kunt u denken aan klimmen en klauteren, een gymcircuit, spelletjes in de kring, buitenspelen en fietsen. De fijne motoriek komt aan de orde bij plakken, knippen, prikken, tekenen en kleuren en bouwen met klein bouwmateriaal.

Kinderen leren snel en veel van en met elkaar. Het terugkerende dagritme (voor de peuters zichtbaar gemaakt door de dagritmekaarten) met de bekende rituelen is hierbij van belang.

U bent altijd welkom op De Uitkijck! Loop gerust eens binnen en proef de sfeer. Of bel voor een afspraak.
De pedagogisch medewerkers staan u graag te woord.

Tot ziens!

Wilt u aanmelden?
Ga naar www.versawelzijn.nl

email: deuitkijck@versawelzijn.nl
telefoon: 035-7504113