Info


Basisscholen verschillen steeds meer: in de manier van werken, in sfeer en in wat kinderen leren.
Scholen hebben verschillende kwaliteiten. Daarom is het voor ouders of verzorgers moeilijk om een basisschool te kiezen die bij hun kind en bij henzelf past.

Ook als uw kind al op De Uitkijck zit, wilt u graag antwoord op de volgende vragen:
  •  op welke manier wordt er onderwijs gegeven;
  •  waarom wordt er op die manier les gegeven;
  •  wat is de rol van ouders in de school en bij het onderwijs;
  •  in welke vakken wordt onderricht gegeven;
  •  hoe kijken de leerkrachten tegen hun leerlingen als opgroeiende mensen aan?


Deze website geeft antwoord op deze en nog veel meer vragen die o.a. ook de onderwijsvisie en werkwijze van de school betreffen.

We hebben geprobeerd de meest voorkomende vragen en antwoorden te verwerken. Als uw vraag er net niet in staat, of u wilt meer weten, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Wij zijn altijd bereid om een toelichting te geven.

Team en directie van obs De Uitkijck