Daltononderwijs op De Uitkijck


De Uitkijck is een gecertificeerde Daltonschool in de gemeente Baarn en lid van de Daltonvereniging.

Een school waar de leerkrachten oog hebben voor het kind als individu en datgene zullen geven wat het kind nodig heeft op cognitief, affectief en creatief gebied om een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens te worden in een multiculturele samenleving.

Wij staan open voor veranderingen binnen ons onderwijs, zodat we met de maatschappij mee veranderen.
Het maken van keuzes, vrijheid en verantwoordelijkheid, het leren zelfstandig te werken, het leren samenwerken, effectief zijn binnen de onderwijstijd en reflecteren, staan hierbij centraal. Dit zijn vijf kernwaarden van het Daltononderwijs.

Klik hier om ons Daltonhandboek in te zien.

In maart 2015 zijn we bezocht door de visitatiecommissie van de Daltonvereniging. Het verslag van dit bezoek kunt u hier inzien.

Wilt u meer lezen over de principes van Daltononderwijs? Dat kan op deze site: http://www.dalton.nl/ .