Klachtenregeling

Stichting Eem-Vallei Educatief heeft een klachtenregeling die wij als school van de stichting ook hanteren.