Privacy

Stichting Eem-Vallei educatief heeft een privacyreglement opgesteld, die wij als school hanteren betreffende het op een correcte wijze omgaan met gegevens van ouders en leerlingen.