Schoolvakanties


Bij  het  opstellen  van  het  vakantierooster maken we onderlinge afspraken met de andere Baarnse Basisscholen
en met zoveel mogelijk scholen van het voortgezet onderwijs in de regio.

____________________________________________________________________________________________

Het vakantierooster 2018 - 2019

Vakantie Van   Tot  
herfstvakantie maandag 22 oktober - vrijdag 26 oktober
kerstvakantie maandag 24 december - vrijdag 4 januari
voorjaarsvakantie maandag 25 februari - vrijdag 1 maart
Goede Vrijdag vrijdag 19 april    
meivakantie vrijdag 22 april - vrijdag 3 mei
Hemelvaartsdag + vrije dag donderdag 30 mei - vrijdag 31 mei
Pinksterweekend maandag 10 juni    
zomervakantie vrijdag 19 juli - vrijdag 30 aug


Studiedagen 2018-2019
Komend jaar zijn er ook een paar studiedagen, waarbij wij met elkaar een scholing doen en de leerlingen die dag geen school hebben.
De studiedagen zijn voor het schooljaar 2018-2019 gepland op:
- woensdag 14 november 2019
De overige dagen moeten nog worden ingepland.