Leskracht project 1

Afgelopen week hebben we het eerste project van Leskracht Spectrumbox afgerond. De groepjes presenteerden hun eindwerkstuk, ieder op hun eigen manier.