tOudervereniging

Om van de basisschoolperiode van uw kind(eren) een extra plezierige tijd te maken en daarnaast aan de saamhorigheid en betrokkenheid op de Uitkijck bij te dragen, organiseert de OuderVereniging (OV) allerlei activiteiten. Lees hier meer over wat de OV doet, hoe de OV georganiseerd is en hoe u kunt bijdragen. We kijken er naar uit samen met u een bijzondere tijd van de basisschoolperiode van uw kind te maken!

De activiteiten die door de OV georganiseerd en/of bekostigd worden:

 • schoolreisje in groep 1-7
 • schoolkamp groep 8
 • bezoek Muiderslot groep 4
 • Sinterklaasfeest
 • Kerstfeest
 • paaseieren zoeken
 • klusdag schoolplein
 • 'Talent in zicht'
 • pannenkoekenbakdag groep 6
 • schoolfotograaf
 • school t-shirts
 • attentie bij de CITO-eindtoets en afscheidsboek groep 8
 • attentie bij afscheid of langdurige zieke
 • feesteijke laatste schooldag voor de zomervakantie
 • coördinatie groepsouders
 • etc. etc. .

Lid worden van de oudervereniging

De oudervereniging streeft ernaar dat alle ouders/verzorgers van De Uitkijck met hun kinderen als lid van de oudervereniging staan ingeschreven. U ontvangt hiervoor een inschrijfformulier, zodra u uw kind heeft ingeschreven op De Uitkijck.
 
Bij dit inschrijfformulier ontvangt u tevens een machtigingsformulier waarmee u de ouderbijdrage desgewenst automatisch kunt laten afschrijven. Deze machtiging komt automatisch te verlopen wanneer uw kind De Uitkijck weer verlaat. En een formulier waarop u kunt aangeven wel of niet benaderd te willen worden voor diverse activiteiten.
 
Wij vragen u de ingevulde formulieren af te geven bij de conciërge, of daar te deponeren in het houten OV kistje (achter het raam).

Ouderbijdrage

Een aantal vaste activiteiten op school, zoals kamp en schoolreisjes, wordt niet door de overheid vergoed. Dit geldt natuurlijk ook voor de activiteiten die op initiatief van ouders voor de kinderen worden georganiseerd. Door het innen van een vrijwillige ouderbijdrage is het mogelijk dat we dit allemaal kunnen bekostigen. Deze bijdrage is voor het schooljaar 2017-2018 vastgesteld op € 55,- per kind. Klik hier voor meer specifieke informatie over de ouderbijdrage en hoe u deze kunt overmaken. Wij innen de ouderbijdrage bij voorkeur middels een doorlopende machtiging. Klik hier voor de machtiging.

Hoe is de OV georganiseerd?

De overkoepelende organisatie en coördinatie van de OV is in handen van het bestuur. Daarnaast is er voor elke activiteit hulp van enthousiaste ouders en/of een leerkracht. Ook uw hulp is altijd werlkom!
 
functie: naam:
voorzitter: Wendy Buijsse
secretaris: Saskia van Wessel
penningmeester: Marjolein van der Giessen
penningmeester: Steef de Bruijn
algemeen lid: Stefanie Mouwen
algemeen lid: Saskia van de Hoef
teamlid: Evelien Schoenmakers
teamlid: Gerdi van Ginkel

Uw actieve bijdrage is zeer werlkom!
Vindt u het als ouder leuk om:
-   mee te denken over de organisatie van de verschillende activiteiten en algemeen lid te worden van het bestuur?
-   u aan te sluiten bij de organisatie van één van de activiteiten?
-   te helpen op de dag van een activiteit?
-   uw (nieuwe) ideeën voor activiteiten met ons te delen?
Neem dan gerust contact op met de oudervereniging door één van ons aan te spreken op school of een mail te sturen naar ov@deuitkijck.nl.